Gaziosmanpaşa - İstanbul

Test Ayar ve Dengeleme (TAD) Nedir?

TAD (Test Ayar ve Dengeleme), İklim sistemlerinin test edilmesi, ayarlanması ve dengelenmesi kelimelerinin kısaltmasıdır. Test kısmında, sistemin performansının hassas ölçümlerini yapmak için özel ekipmanlar kullanılır.

Bu ölçümlerden elde edilen bilgiler, sistemin ayarlanması gerekip gerekmediğini belirlemek için üreticinin özellikleri ve  özellikleri ile karşılaştırılır.

Kurulum aşamasında teknisyen, sistem kurulumunun tüm yönlerini kontrol eder ve gerekirse kurulumu minimum çalışma standartlarına getirmek için  küçük değişiklikler yapar.

Özelleştirmeler, basitten karmaşığa kadar çeşitli şekillerde yapılabilir. Sistem ayarlandıktan sonra, yeniden dengelenmesi gerekir.

Dengeleme, bir teknisyenin, her bir cihazın diğer cihazlara müdahale etmeden maksimum performansta çalışmasını sağlamak için tüm cihazların performansını birlikte  test etmesi anlamına gelir.

Teklif İsteyin