Gaziosmanpaşa - İstanbul

Test, Ayar ve Dengeleme

Pek çok biçime girebilmesinden dolayı enerjinin kapsamlı bir tanımını yapmak imkânsızdır ama en yaygın tanım şudur: Enerji, bir sistemin iş yapma kapasitesidir. Fizikte iş, kuvvetin yer değişim yönündeki bileşeninin etkisinin yer değiştirmeyle çarpımı olarak tanımlanır ve enerji, iş ile aynı birimle ölçülür.

Enerji nedir sorusunu kısaca iş yapabilme, ısıtabilme ya da aydınlatabilme yeteneği veya kapasitesi olarak yanıtlayabiliriz. Enerji tek başına bir varlık değildir, bir cismin ya da sistemin özelliğidir. Türetilmiş bir büyüklüktür ve skalerdir. Birimi tıpkı işin birimi gibi joule (J)'dür.

Yaşadığımız dünyada toplam enerjinin yaklaşık yarısını bina sistemleri tüketmektedir. Enerji uzmanları bu oranın %30'unu da mekanik tesisat sistemlerinin tükettiğini ortaya koymaktadırlar.

Bu nedenle mekanik tesisatların harcamış olduğu bu enerjinin kontrol edilmesi, azaltılması, tasarrufu işletme maliyetlerini büyük ölçüde azaltacak ve buna bağlı olarak çevre kirliliği, ekolojik dengenin korunması gibi bir çok hayati konuda fayda sağlayacaktır.

Bunun için bu sistemlerin tasarım aşamasından devreye alınma aşamasına kadar yapılacak her türlü mühendislik etkisi çok önemli olacaktır.

Mekanik tesisat sistemlerinin tasarım şartlarında ve verimli olarak çalışması için teslim aşamasında performans testlerinin yapılarak, varsa ayarsızlıkların düzeltilerek dengelenmesi işleminin yapılması (TAD) gerekir. TAD işlemi, sistemde kullanılan cihaz ve ekipmanların bilgilerinin kayıt alına alınmasını sağlayarak, işletme ve bakım giderlerini azaltır.

Test Ayar Dengelem işlemlerinde;

  • Hava ölçümleri,
  • Su ölçümleri,
  • Sıcaklık ölçümleri,
  • Basınç ölçümleri,
  • Elektrik tüketim ölçümleri yapılır.

Bu ölçümler sistemlerin performans değerlerinin tespit edilmesini ve ihtiyaç duyulan noktaların altında mı üstünde mi olduğu yorumlanır. Tüm bu ölçüm ve değerlendirmeler uluslararası kabul gören NEBB, ASHRAE, SMACNA, BSRIA gibi normlara ait sertifikalı uzman kadrolar eşliğinde kalibrasyonları tam olan cihazlar ile yapılmalıdır.

Tüm bu TAD işlemleri sonunda kullanıcılara şu faydalar sağlanmaktadır.

  1. Sistemin optimum çalışma şartları saptanır.
  2. İşletme ve bakım giderleri azalır.
  3. Çalışma şartları belirlenir.
  4. Enerji giderleri düşürülür.

Burmina Mekanik, konusunda bilgili ve uzman ekibi ile mühendislik TAD konusunda müşterilerine hizmet sunmaktadır.

Teklif İsteyin